top of page

Programs

Training Program

 • Dean of Students: Aleksandra Wagner, Ph.D.

 • Associate Dean of Students: Pavel Snejnevski, Ph.D.

 • Dean of Faculty: Bernhard Seubert, Ph.D.

 • Associate Dean of Faculty: TBD

 • Administrator: Catherine Stankowski

Treatment Program

 • Director: Lana Fishkin, M.D.

 • Administrator: Toni Maeck

Supervision Program

 • Director: Thomas Campbell, M.D.

 • Administrator: Maria Gibson

Admissions Committee

 • Chair: Glenn Mowbray, Psy.D.

 • Co-Chair: TBD

 • Members: Audrey Brockner, LCSW, Matthew Elgart, Ph.D., Robert Gordon, Ph.D., Xiaolu Hsi, Ph.D., Elise Snyder, M.D.

 • Administrator: Bonnie Evans

Curriculum Committee

 • Chair: Dagnija Tenne, Ph.D.

 • Chair Years 1 & 2: Barbara Katz, M.D.

 • Chair Years 3 & 4: TBD

 • Student Member: LONG Xiaofeng (Azalea)

 • Administrator: Toni Maeck

Newsletter Committee

 • Editor-in-Chief: Karyne Messina, Ph.D.

 • Production Editor: Bonnie Evans

Movie Night Committee

 • Co-Chairs: Neal Spira, M.D. & Jacky Song

 • Administrator: Bonnie Evans

Analytic Applicants Committee

 • Co-Chair: Belinda Torres, Ph.D.

 • Co-Chair: Emanuele Prosepe, Ph.D.

 • Administrator: Maria Gibson

CPS Renewal Committee

 • Co-Chair: Xiaolu Hsi, Ph.D.

 • Co-Chair: Dwight McCan, Ph.D.

 • Advisory Member: YU Guoyu (Jade)

 • Advisory MemberWANG Xiubing (Summer)

 • Administrator: Bonnie Evans

 • Administrator: Catherine Stankowski

Infant Observation Program

Supervision Training Program

 

Teacher Apprentice Program

Progression Committee

 • Chair: Bernhard Seubert, Ph.D.

 • Co-Chair: TBD

 • Members: Eileen Beirich, PsyD. (on leave), Matthew Elgart, Ph.D., Susan Herman, Ph.D., Lewis Kirshner, M.D., Elise Snyder, M.D., Aleksandra Wagner, Ph.D., Jane Yates, Ph.D.

 • Administrator: Catherine Stankowski

Special Lecture Series

 • Chair: Robert Gordon, Ph.D.

 • Administrator: Toni Maeck

Tour Committee

Tour Presentations Subcommittee

 • Chair: Ira Moses, M.D.

APsaA Discussion Group

 • Co-Chairs: Lana Fishkin, M.D. & Elise Snyder, M.D.

 • Administrator: Tiffany Bryant

Dim Sum Committee

Scholarship and Loan Committee

Standing Committees

Research Committee

 • Chair: Robert Gordon, Ph.D.

 • Members: Jonathan Cohen, Ph.D., Denise Newman, Ph.D., Maurice Preter, M.D., Stefanie Speanburg, Ph.D., Ren Zhenglia, M.D.

 • Administrator: Tiffany Bryant

Ethics Committee

 • Chairs: Susan Shively, M.D.

 • Members: Gennifer Briggs, LCSW, Ralph Fishkin, D.O., Fred Levine, Ph.D., YU Guo Yu (Jade)

Translation Committee (On Hiatus)

 • Chair: XU Jianqin (Jane)

 • American Members: Barbara Katz, M.D., Elise Snyder, M.D., Dagnija Tenne, Ph.D.

 • Chinese Members: PENG Chenjun, YAN Wenhua, ZHUANG Li (River) 

CAPAINCHINA Leadership

President/Finance: YU Guoyu (Jade)

Vice President: WU Qian(Shirley)

Secretary: DING Jiewei (Cecilia)

Training Department: 

 • LI Ning

 • LAN Wei (Vera)

 • SZE Yee Tak (Maranda)

Academic Department: WU Qian (Shirley)

Operation Department:

 • Wechat official account - WU Qian (Shirley)

 • Website, yellow page - DING Jiewei (Cecilia) 

Legal Department: YU Guoyu (Jade)

New Member: Lan Jing

CPS contact: Wang Jing 

CAPA Staff Liaison: Maria Gibson

Local Groups

CAPA IN HUBEI, CHINA (CHC)
20 members

Leadership:

 • Chair: LAN Wei (Vera) – Chair

 • Accountant: WANG Yuan (Nell) 

 • WeChat official account: LI Chunfang (Tommy)

 • LI Shunmei (Amy)

 • LIU Ying (Elaine)

 • ZHANG Yan (Juliet)

 

CAPA SHANGHAI COMMITTEE (CSC)

122 members

Leadership

 • Chair: DING Jiewei (Cecelia)

 • Event: DING Yueqing

 • Finance: JIN Rui (Melanie)

 • Lecture: WANG Lijie (Tom)

 • WeChat: ZENG Shujie

 • WeChat, Event: HU (Danny) 

 • Member Registration: WANG Jiayin

ALUMNI OF BEIJING CAPA (ABC)
144 members

Leadership

 • Chair: XIAO Guanglan (Grace)

 • Chair: SZE Yee Tak (Maranda)

 • Member: BAN Ying (Ban) 

 • Public Relations: DAI Aifang (Alice)

 • Committee Member: WU Qian (Shirley)

 • WANG Wei (Ivy)

 • WANG Yayuan (Joyce)

CAPA International Student Group – CAPA

Leadership

 • Chair: CHEN Fei

 • Vice Chair: CHEN Huiyi (Sanny)

CAPA SHENZHEN ORGANIZATION (CSO)
48 members (and 25 social members)

Leadership:

 • President / Account: YU Gouyu (Jade)

 • Secretary: WANG Jing (Angela)

 • Committee Members: 

  • FENG Xuehan (Elena) 

  • JIAO Li (Adele)

  • QIU Min (Jed)

  • WANG Jieling (Vivi)

  • WANG Jinting (Vonnie)

  • YANG Zhande (Adder)

  • ZHENG Jingjing (Ginger)  

 

ZHEJIANG**As of June 2021

 

Leadership:

 • Chair: SHAN Yujia (Shine)

 • Treasurers:

  • ZHANG Yangqing (Daisy)

  • CHEN Lingyan (Linda)

 • LI Ning (Henry)

 • MAO Minle (Philip)

CHENGDU**As of February 2019

 

Leadership:

 • Chair: YANG Xin (Matthew) 

 • Academic Committee Chairman & Ethics Deputy: CHEN Sifan (Cerelia)   

 • Cashier: SHANG Yuan

 • Secretary: TANG Liu (Letitia)

 • Study Branch: WEI Gen (Grace)

 • Academic Seminars: ZHANG Zhen (Zara)

 • Membership Branch: LUO Xinyao (Nancy)

 • Treasurers: 

  • LI Xu (Gail)

  • ZHANG Jing (Flora)

 • Committee Members:

  • HE Song

  • JIANG Qi Zhuang (Eric)

  • TIAN Ruiqi (Rachel)

  • WANG Huiying (Diana)

  • XIE Ling (Lingxie)

  • ZHANG Jingyan

  • ZHENG Yu

bottom of page